left
right
Apartament 1
-
+
Apartament 2
-
+
Apartament 3
-
+
Zamknij
выберите

Правила

прибытие

kalendarz

выбытие

kalendarz

Regulamin

Zapoznaj się z naszym regulaminem

Informujemy, że w związku

z Rozporządzeniem Rady Ministrów ogłoszonym w dniu 06.11.2020

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Willa Gardenia

świadczy usługi jedynie w ramach pobytów służbowych i delegacji.

 

Due to Goverment restrictions regards to Covid 19 epidemic, only business stays are allowed at Willa Gardenia

I. Informacje ogólne

1. W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku i noclegu w Zakopanem prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

II. Zasady rezerwacji

1. W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie lub tez e-mailowo wypełniając formularz rezerwacyjny umieszczony na stronie. Na adres e-mail klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego obiektu, która jest utrzymywana przez system przez 24h – w tym czasie musi wpłynąć na podane konto ustalony wcześniej zadatek, w przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zaliczki w ciągu 24h rezerwacja będzie anulowana.

2. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego Willi Gardenia

3. Godziny zameldowań – od 15:00 do 22:00. W przypadku niepojawienia się gościa po godzinie 22:00 –  bez wcześniejszego kontaktu rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.

III. Anulowanie rezerwacji

1. W przypadku anulacji przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem od tej reguły będzie sytuacja, gdy Klient wskaże nowego Klienta na ten sam apartament i w tym samym terminie.

 • Zasady anulowania rezerwacji w naszej Willi nadal obowiązują dla rezerwacji dokonanych po 20 marca 2020 r.
Świadomość zagrożenia, jakie niesie ze sobą pandemia COVID-19 jest już powszechna. W związku z tym zakładamy, że podróżni zdają sobie sprawę z ryzyka, jakie podejmują, rezerwując pobyt niepodlegający lub podlegający tylko częściowemu zwrotowi. Dlatego w przypadku rezerwacji dokonanych po 20 marca 2020 nie będą już obowiązywać zasady anulowania rezerwacji w związku z siłą wyższą (COVID-19). W przypadku nie dojazdu lub anulowania na prośbę podróżnego będą miały zastosowanie zasady obowiązujące w pkt.1 par. III.

IV. Warunki umowy najmu

1. Apartament wynajmowany jest na doby.
Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00.

2. Gość apartamentu winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty.

3. Zabranie ze sobą zwierząt domowych, dozwolone jest tylko po uprzednim otrzymaniu zezwolenia od właściciela apartamentu. Obsługa apartamentu ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu wcześniej tego nie uzgadniając.
Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych apartamentu.

4. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju należących do apartamentu rzeczy (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd.). Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.

5. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

6. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta. W dniu wyjazdu gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament osobie wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego. Dopiero wówczas gość ma prawo opuścić apartament. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej.

7. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

8. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby podanej podczas rezerwacji.

Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania telefonicznie lub mailowo o każdym przekroczeniu tej liczby. W takiej sytuacji Willa Gardenia powiększy odpowiednio ustaloną opłatę za udostępnienie apartamentu o koszt zakwaterowania dodatkowej osoby wg. aktualnego cennika.

9. Cena – podana w opisie apartamentu obejmuje opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie – w sezonie grzewczym), pościel i ręczniki (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby) oraz sprzątanie końcowe. Obowiązująca w Zakopanem opłata klimatyczna w wysokości 2 PLN za osobę za każdy dzień pobytu, doliczana jest dodatkowo do kwoty należności za pobyt.

10. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 07.00 dnia następnego. Niezastosowanie się powyższego zakazu skutkować będzie karą pieniężną nałożoną niezwłocznie na gościa hotelowego w wysokości 200 PLN. Zakaz ten dotyczy zarówno gości hotelowych jak i osób odwiedzających.

11. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.

12. Dzieci na terenie Hotelu nie mogą pozostać bez opieki dorosłych.

13. Personel obiektu jak i właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a może także żądać natychmiastowego opuszczenia pensjonatu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

14. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz innych używek, niezastosowanie się powyższego zakazu skutkować będzie karą pieniężną nałożoną niezwłocznie na gościa hotelowego w wysokości 200 PLN. Zakaz ten dotyczy zarówno gości hotelowych jak i osób odwiedzających.

15. ZABRANIA SIĘ POSIADANA I UŻYWANIA W POKOJACH WŁASNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DO GOTOWANIA I OGRZEWANIA.

V. Bezpłatny pobyt dziecka do lat 2.

1. W obiekcie noclegowym można przebywać z dzieckiem do lat 2, a jego pobyt traktuje się jako bezpłatny, gdy dziecko śpi z dorosłym opiekunem lub we własnym łóżeczku, które nie wymaga dodatkowej pościeli. Na każdego opiekuna może przypadać tylko jedno dziecko, którego pobyt jest bezpłatny. W momencie, gdy liczba dzieci uprawnionych wiekowo do bezpłatnego pobytu przekracza liczbę opiekunów ich pobyt automatycznie liczony jest jako pobyt odpłatny.

VI. Opłata za zwierzęta

1. Istnieje możliwość zabrania ze sobą małych zwierząt, w szczególności psa lub kota, opłata za zwierzę wynosi 30 zł za dobę/w ustalonym wcześniej z właścicielem apartamencie, a jednocześnie klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom.

VII. Pozostałe ustalenia

1. Willa Gardenia nie odpowiada za rzeczy wartościowe: pieniądze, biżuterię, sprzęt elektroniczny i inne mienie pozostawione przez Klienta w apartamencie zarówno podczas jego pobytu jak i po opuszczeniu apartamentu.

2. Willa Gardenia nie ponosi odpowiedzialności za samochód pozostawiony na parkingu nie strzeżonym przy budynku.

3. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

VIII. Sauna

1. Sauna w obiekcie działa wyłącznie w godzinach na którą klient sobie ją zamówi. Nie jest włączona cały czas.

2. Aby skorzystać z sauny należy powiadomić właściciela co najmniej godzinę wcześniej, ze względu na czas rozgrzania sauny.

3. Z sauny można korzystać w godzinach: (włączenie sauny 8:00) 9:00 do 22:00(wyłączenie sauny)

IX. RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w obiekcie Willa Gardenia

Willa Gardenia dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma gardenia Michał Mężyk z siedzibą ul. Chyców Potok 1b, 34-500 Zakopane;
 2. celem przetwarzania jest:
 1. obsługa składanych zapytań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 2. rezerwacja pokoju hotelowego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 3. realizacja umowy usługi hotelarskiej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. marketing usług administratora danych osobowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;
 5. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez identyfikowanie wszystkich osób przebywających w hotelu pokojowym – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 1. dane osobowe przechowywane będą:
  1. dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni;
  2. dotyczące rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
  3. dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej – przez okres 5 lat od licząc od końca roku w którym, w którym miał miejsce pobyt w hotelu;
  4. przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej;
  5. w systemach monitoringu wizyjnego – przez 30 dni.
 1. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. zewnętrzne biuro rachunkowe;
  2. dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich;
  3. firmy świadczące usługi marketingowe;
  4. dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych;
  5. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 1. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej, a w zakresie na który została wyrażona zgoda – posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
  1. odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;
  2. odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;
 1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – willagardenia@gmail.com;
 1. Pani/Pana dane nie będą profilowane.
Facebook
Instagram